Maatregel 5: RMC-Casemanagement

RMC-casemanagement richt zich op jongeren vanaf 18 jaar die voortijdig zonder startkwalificatie hun school (dreigen te) verlaten. Zij worden benaderd voor een gesprek en een heroriëntatietraject. Door preventieve inzet op het mbo wordt uitval voorkomen en zijn de lijnen kort. Curatief worden jongeren die uitgevallen zijn teruggeleid naar onderwijs, of als dat niet mogelijk blijkt, naar werk. De gemeente Den Haag richt zich hierbij vooral op jongeren met zwaardere problematiek uit de aandachtswijken en gaat ook de ouders actief betrekken bij herplaatsing. De overige gemeenten begeleiden preventief dreigende vsv’ers en curatief uitgevallen jongeren.

Beoogd resultaat

Den Haag heeft een caseload van 1800 meldingen en de casemanagers zullen per jaar 600 jongeren begeleiden. De overige gemeenten richten zich op circa 6000 meldingen en begeleiden 2000 jongeren. Uit ervaring blijkt dat bijna 70% van de jongeren wordt herplaatst naar school, werk of hulpverlening. 

Door wie

Deze maatregel wordt uitgevoerd door alle gemeenten in de regio (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). 

Contact

Gea Velt (RMC coördinator)

Documenten