Maatregel 3: Flexvoorzieningen in het vo

De flexvoorzieningen richten zich op leerlingen uit het vo. Specifiek gaat het om vmbo/lwoo-leerlingen en havo-leerlingen die tijdelijk niet te handhaven zijn in het regulier onderwijs.

De samenwerkingsverbanden vo willen de bovenschoolse voorzieningen verder ontwikkelen. Met de flexvoorzieningen bundelen zij hun expertise. Vanuit dezelfde uitgangspunten, maar toegesneden op de lokale problematiek, geven zij vorm aan deze voorzieningen:
 
SWV VO Delflanden: Time-in klassen en project Flow
SWV VO Westland:    Inzet van een flexmedewerker
SWV Zoetermeer (ICOZ): Inzet van gedragsdeskundige in de Time-Out
SWV Zuid-Holland West: omvorming van het Knooppunt en Compact+ tot het FlexCollege Haaglanden

Centraal staan oplossingen op maat en insteek is dat er over-en-weer gebruik gemaakt kan worden van elkaar’s voorzieningen en expertise. Op welke manier de SWV’en invulling geven aan hun flexvoorziening, kunt u lezen in hun plannen van aanpak.

Beoogd resultaat

De inzet van de Flexvoorzieningen in de regio zal leiden tot een dekkend aanbod voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek.

  • Delft: 300-350 leerlingen maken gebruik van de voorziening
  • Westland: 90 leerlingen maken gebruik van de voorziening
  • Zoetermeer: 120-135 leerlingen maken gebruik van de voorziening
  • Zuid-Holland West: 390 deelnemers maken gebruik van de voorziening

     

Door wie

Deze maatregel wordt uitgevoerd door de 4 samenwerkingsverbanden vo (Delflanden, Westland, Zoetermeer en Zuid-Holland West).

Contact

Voor SWV VO Delflanden           

Voor SWV VO Westland        

Voor SWV Zoetermeer (ICOZ)

Voor SWV Zuid-Holland West   

Documenten

Plannen van Aanpak

Anders